Standardprodukter

Resursförstärkning: Konsult programvaruutveckling

Löpande konsulttjänst inom programvaruutveckling C/C++

Kostnadsförslag från 700 kr /timme + moms

Resursförstärkning: Konsult systemadministration

Löpande konsulttjänst inom systemadministration

Kostnadsförslag från 700 kr /timme + moms

Utredning: Migration till Linux

En utredning av ditt organisations möjligheter för att migrera hela företagets verksamhet till Linux med en översiktlig handlingsplan för migrationen.

Kostnadsförslag från 99 000(*) kr + moms

(*) Under förutsättning att verksamheten är lokaliserad på en plats och har god kontroll över vilka programvaror som används i verksamheten