om Linux

I very seldom worry about other systems. I concentrate pretty fully on just making Linux the best I can.

— Linus Torvalds

Linux är kärnan som styr hårdvaran i en dator. Linux används i en Linux-distribution där man bundlar programvara med Linuxkärnan och GNU systemprogramvara för att skapa en Linux-distribution. Exempel på välkända Linux-distributioner är Ubuntu och Red hat.

Linux används i allt från världens superdatorer till inbyggda system och är mycket vanlig i t.ex. servrar. Idag är mer än hälften av alla datorer som säljs Linuxdatorer. Där främst linuxdistributionerna Android och Chrome OS bidrar till försäljningen.

En av fem som surfar på Internet gör idag det idag från en dator baserad på Linux-kärnan. Internet of Things och molnet är två ställen där Linux är dominerande idag.